Bruksvilkår og persondatahåndtering

Ved å bruke nettstedet “søkkredittkort.no” og dets undersider (heretter referert til som “Søkkredittkort”, “vi”, “oss”, “våre” eller “søkkredittkorts”), må du godta reglene nedenfor.

Vennligst ikke bruk søkkredittkort.no dersom du ikke aksepterer reglene.

Vi kan endre reglene når som helst, men vi vil gjøre vårt beste for å holde brukerne informert.

Du bør likevel lese reglene ofte når du bruker Søkkredittkort. Du er også bundet til disse reglene etter at endringer er gjort når du bruker Søkkredittkort.

Søkkredittkort samler inn data om kredittkort, forbrukslån og finansielle produkter. I tillegg kan du søke om kredittkort eller forbrukslån, dette gjøres ved at du viderestilles direkte til finansinstutisjonens søknadsside via Søkkredittkort.no. Vi opplyser om at Søkkredittkortblir betalt kommisjon på søknader som sendes via våre lenker.

Vi benytter informasjonskapsler til brukerstatistikk. Sammenlign kredittkort

Det er dermed ikke Søkkredittkort som låner ut penger, eller står for de finansielle produktene. Dette er eksterne sider, og de er utenfor vår kontroll.

All informasjon på sidene under Søkkredittkort har blitt gitt i god tro og informasjonen er innsamlet og gjengitt så godt som vi kan. Til tross for disse fakta kan Søkkredittkort ikke garantere for innholdets nøyaktighet. Vi avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av informasjonen som holdes på disse sidene.

Våre tjenester blir forklart og levert til brukerne så godt som vi kan, men kan noen ganger oppstår feil. Vi avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av Søkkredittkorts tjenester.

Informasjonen som finnes på våre sider, både på Søkkredittkort og dets undersider må ikke ses på som finansiell rådgivning. Vi gjengir informasjon om kredittkort, forbrukslån, trading, og andre produkter på en nøytral måte, etter beste evne. Det er viktig at du som bruker setter deg inn i risiko ved produkter, samt produktenes egne vilkår og kostnader.

All personlig informasjon som gis til Søkkredittkort er oppbevart sikkert og vil aldri bli solgt, lånt ut eller videresendt til en tredjepart med hensikt. Til tross for disse fakta kan vi ikke garantere at personopplysninger ikke kan innhentes av en tredjepart ved tyveri eller andre lignende måter. Vi avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av tyveri av personlig informasjon av en tredjepart.